• španělský (zast. špaňhelský, španihelský, španielský) adj. k Španěl, Španělsko. Takový krásný jazyk, ten španělský! Klost. Vypadalť dědeček tak hrozně jako španělský inkvisitor. Šmil. Na ořích španělských seděla Isabel i její komonstvo. Mach. Odtud krátkou nastoupíme cestu ku Kadixu, špaňhelskému městu. Vin. I se španielským dvorem neméně šťastně se Bonapartovi dařilo. J. Malý. Tam jsme se dlouho nezdrželi, chvátajíce dále ku hranicím španihelským. Jir. Na právo římské díval se spíše jako na španělskou vesnici něco úplně neznámého. Her. Jasněji vynikala španělská stěna kvítkovaná na pravo ode dveří plenta. Jir. V koutě dveří opřen byl svazek španělského rákosu prutů z východoindické palmy rodu Calamus. Herrm. Blíží se mor španělské chřipky chřipkové epidemie, jež se v r. 1918 rozšířila ze Španělska. Staš. Jsou mnohem horší věci než španělská bota a kolo (mučicí nástroj). Dur. Drátěnými překážkami a španělskými jezdci postupuje útočná hlídka rozsocháči. Týd. rozhl. Prodával afrodisiaca, jako španělské mušky přípravek z puchýřníků. Přít. Hippol. španělský krok při němž kůň ohýbá v klusu přední nohy obloukovitě. Kuch. španělský ptáček způsob úpravy hovězího masa. Lék. španělský límec zaškrcení pyje předkožkou, parafimosa. Zool. španělská moucha druh brouků z čeledi Meloidae, Lytta vesicatoria, puchýřník lékařský. Kozorožec španělský druh ssavců dutorohých, Capra pyrenaica. Sedmihlásek španělský druh ptáků z čeledi Sylviidae, Hypolais pallida. Bot. hadí mord španělský rostlina z čeledi složnokvětých, Scorzonera hispanica; jedle španělská jehličnatá dřevina z čeledi jedlovitých, Abies pinsapo; srha španělská jednoděložná rostlina z čeledi trav, Dactylis hispanica.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 379 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 379