• špatný (komp. horší, zř. špatnější) vlastnostmi, kvalitou nevyhovující, nedostačující, neuspokojující. Byl arci zdráv přes všecko tahání se v domě, přes všecku špatnou stravu. Pfleg. Výdělky jsou špatné. Just. Časy jsou špatné. Zey. [Cizí živly] do jeho domácího života stekly, a tudy v něm změny způsobily buď k horšímu aneb k lepšímu. Havl. Dávala mu u stola za přítomnosti jeho žáků špatnější lžíce, vidličky a nože než všem ostatním. Zel. V poslední době byla hodně rozvířena otázka špatné četby. Krit. měs. Matice Česká nepotřebuje si na špatné účastenství stěžovati. Havl. Náhlé procitnutí bývá nejhorší. Merh. Špatný student, který každou neděli nevyšije za groš nití! Jir. Já byl dost prostřední, ano řekněm to upřímně, dost špatný žák. Vrch. Špatný mlynář, který nemele, když vodu má. Ritt. O Kozino, špatný proroku! Jir. Špatné svědomí nedá člověku pokole vnukající pocit viny. Prav. Mysl. špatný jelen, daněk který není pro další chov žádoucí n. nemá náležitě vyvinuté parohy. D nepříznivý, nevýhodný, škodlivý. Špatné zprávy, Václave, špatné zprávy! Pfleg. Nerad bych si udělal u někoho špatné oko. Kosm. Jinde ho přijmout nechtěli, když tak špatná o něm šla pověst. Svět. Za všecky moje zločiny jediného špatného mi nedala slovíčka. Svět. Klima v tomto pásmu není špatné. J. Proch. Důl na mladé uhlí má dvě špatné stránky. J. Marek. Leží u tety, je to s ním špatné. Branald. Horn. špatné větry důlní vzduch obsahující méně kyslíku a více nedýchatelných plynů než atmosférický vzduch n. znečištěný plyny jedovatými n. hořlavými. D nenáležitý, nesprávný, chybný. To jsem asi nastoupil do špatného vlaku. K. Čap. Jeho odpovědi liknavé nebo špatné mne nerozzlobily. Šim. Stařena zvolila [po cestě] špatný směr. Vanč. D mravně nevyhovující, bezcharakterní, nemravný. Celá ves by si na něho prstem ukazovala co na špatného člověka. Šmil. Špatný chlap, kdo by jí chtěl ublížit. Hál. Vy si nemůžete pomyslit, jaká je to prohnaná, špatná ženská. Šim. Ostouzel mne po vsi, jako bych špatné děvče byla. Něm. D Lid. churavý, slabý, nemocný. Ten učitel je poslední čas nějaký špatný. Šrám. Co je ti, děvče, že jsi taková špatná? Merh. Třetí [dívka] špatná byla na prsa. Prav. Ten člověk je nějak tuze špatný na nohy. Kronb. Kolohnát byl zkřivený, na sluch dokonale špatný. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 462 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 462