• Žid, -a m. jm. příslušníka semitského národa izraelského. Ze země Egyptské vyšli Židé čili Hebrejští do Asie. Tomek. Když Palestina byla vybojována skrze Římany a město Jerusalém dobyto a vypleněno, mnozí Židé hledali útočiště mezi Araby. Rieg. Ne všichni Arabové jsou proti Židům. Svob. nov. D žid, -a m. (pl. -é, ob. -i) vyznavač mojžíšského náboženství, izraelita. Bradatých židů ve vysoké čepici si ani nevšiml. Jir. Prodali je židovi a za stržené peníze mi otec koupil nádherný zelený klobouček. Halas st. [Přišel] i žid v židovském znamenaném plášti. Jir. Do jizby [krčmy] vejde polský žid s rancem. Vrch. Jako věčný žid lítal jsem po ulicích a nejen pod klobouky, nýbrž pod čepce jsem se díval Ahasver. Rub. Venku je tma jako v židově ranci hluboká. Šmil. Donáší rychtářce, drží k ní jako žid k víře své věrně, oddaně. Svět. Hospodský smlouvá jako žid silně. Praž. pos. V tomhle [zařizování obchoduje] je nad žida velmi obratný obchodník. Maj. Mne ani Žid v počtech neošidí nikdo. Hol. A smál se, strach jich vida, a dělal na ně žida posměšné posunky. Ner. Žert. Přes přívoz už se nedostanete ani za pečeného žida! za nic na světě. Tůma. Přen. Co naše je, dál svět ten jako z ledu nám odpírá, žid tvrdý to a skoupý. Klášt. D Židy zast. někdejší židovská čtvrt n. ulice města, ghetto; bývalá pátá čtvrt v Praze, Josefov. Sebral se ráno a místo do školy šel do židů, kde za několik desetníků prodal ošumělý svůj svrchníček. Staš. [Narazil si] klobouk, který si koupil včera v židech. Jir. Zaskočil jsem do Židů a nakukoval jsem dychtivě do vetešnických krámů. Kronb. D žid lid. druh karetní hry. Jen v koutě tam v dřevěném salonku dohrávalo několik zarytých karbaníků „žida“. Kosm. [Řekl,] že hraje taroky, že už je v „židu“ stopadesát dollarů. Herrm. Hned pojedeme, hned, jen co dohrajeme ‚žida‘. V. Mrš. D Lid. druh hřibovité houby, kovář; dial. nejedlá houba vůbec, prašivka. Lidově se mu [hřibu kříšti] říká také žid. Týd. rozhl. ‚Žid‘ je houba jedovatá čili prašivka. Rais. D Dial. nežit. Ať viděj’, že si naškrabali na žida shnilejch bandor. J. Šír. D Dial. skvrna, šmouha. Velikánský na košilce se objevil žid. Kos. D Lid. vůbec věc podřadná, špatné jakosti. Nejhorší druh knoflíků byly židi. To byl knoflík bez dírek, obšitý látkou. Lid. nov. Zbytek [železa], jenž zůstal rozptýlen ve strusce a hřablem se sehnal na hroudu horší jakosti, nazýval se „žid“. Kořan. D Lid. druh lidového tance. Kdož by sobě nevzpomněl při poslednějších tancích [řeckých] na naše národní, na „Žida“, „Kapustu“, „Trakař“. Ner.
 Zobrazeny karty 1-2 z celkem 2 

Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-2 z celkem 2