• žalář, -e m. kniž. budova n. místnost, kde si odsouzení odpykávají tresty odnětí svobody; vězení. Za to směl dnes Augusta, starší českých bratří, ze svého žaláře na celé odpůldne vyjíti. Win. Věděl, že mu každý vyčítá, že syna tvrdě v žalář uvrhl. Zey. Pravil, že ji z domu vyžene, že ji dá zavříti do žaláře. Prav. Lazar Abeles, zoufaje, oběsil se na okně svého žaláře. Jir. Tam byl Metod tři a půl léta držán v žaláři. Vanč. Její jediný syn, dvaadvacetiletý Frank Selvin, byl právě odsouzen doživotně do těžkého žaláře, protože prý v loupežném úmyslu zavraždil svou tetu Sofii. K. Čap. Pročpak každý král a každé kníže sází v žalář v okovy za mříže dělajících falešné peníze? Havl. Z obytného stavení, úzkého a chladného jako žalář, viděti zřejmě, že lidé třináctého věku nežili družně. Maj. Přen. Však brzy litoval pan Šimon ptáka v bílém žaláři kleci. Vrch. Učiniv několik marných pokusů o vyváznutí ze svého žaláře, podrobuje se lišák se stoickou chladností neodvratnému osudu. Lum. V tom úzkém žaláři udušeného života měl jsem hned prahnoucí žízeň po volnosti a prostoru. Zey. D těžký trest odnětí svobody, těžké vězení. Dostal jsem pro dva zločiny šest měsíců těžkého žaláře. Vach. Tam [v Praze] jej odsoudili k šestiměsíčnímu žaláři. Jir. Jistě je [zběhy] čeká krutý trest, trápení, jistě těžký, dlouhý žalář. Jir. Oni zcela bez ostychu a zároveň beztrestně páší přestupky, přečiny a zločiny, jež zákon tresce vězením, žalářem začasté doživotním, ba i smrtí. Arb. Práv. bývalý těžší způsob trestu odnětí svobody.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 259 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 259