• ženský adj. k žena; týkající se vůbec ženy jako příslušnice pohlaví. K nim [mužům] se vinou přisnědlá i bílá ženská těla. Čech. Z povahy děje plynulo ostré rozlišení sboru ženského a mužského. Z. Nej. Spatřil Hanuš mezi sloupy ženskou postavu. Šmil. Stával se mladý Hütter ctitelem ženských půvabů. Pfleg. Nelze zajisté si pomysliti nic krušnějšího pro srdce ženské nad vdovství. Svět. Pospíchal jsi sem na Karlštejn, kam nesmí ženská noha vkročit žena. Vrch. Strašlivé ženské štěstí z ní vyzařovalo. O. Schein. V tomto spise je shrnuto marxistické stanovisko k ženské otázce. Hrubý-Vlk. Muž, kteréhož záviděti jí bude celý ženský svět všechny ženy. Štol. Ty bys byl při těch ženských věcech šikovný jako hrom do police ženských pohlavních otázek se týkající. Jah. Jezdily na poloniny, sedíce po žensku na koních s pravou nohou až na koňském krku s jedné strany, nikoli obkročmo. Olb. Poet. ženský rým s rytmickým důrazem na předposlední rýmující se slabice (op. mužský). Gram. ženský rod mluvnický rod; femininum. D obvyklý u žen, vlastní ženám. Mihl se tam za zavřeným, čistým a průhledným oknem ženský šat. Ner. [Věk] prohlížel ceduličky popsané tu více méně drobným, úhledným písmem ženským. Jir. Nemám rád smíšků. Mně protiven ženský ten zvyk. Bezr. Byl to její, čistě ženský kousek domácí diplomacie. Herrm. Říkává se: ranní déšť, ženský pláč a opilý sedlák — to dlouho netrvá. Baar. Klárinka uměla pěkné i sprosté práce ženské. Něm. Posedla ho také trochu, řekněme, ženská zvědavosť. Jir. Toť pouhá ženská lež! Krás. Bil jsem se už s leckým, proč bych se nebil ještě s ženskou zástěrou ženou. Šmil. D určený ženám, pro ženy. Četl velmi málo pojednání, namířených proti tak zvaným ženským románům. Jirot. Zakládá se právě ženský spolek. Čas. V I. kap. podávají se dějiny ženského vyučování ve Francii. Ath. Převor dosud naléhal, aby byla [Maruška] dána do ženského kláštera. Jir. Ti všichni, kteří tuze oddávali se na dvoření a službu ženskou, vedli sobě pravidlem epikureiským. Win. On byl ženský krejčí. Rais. „K ženskému doktorovi bych nešla za nic na světě!“ zvolala paní. John. Je tady, bohužel, už jen nějaká ženská kořalka sladká. Kovařovič. D mající vynikající n. kladné vlastnosti ženy, zvl. jemnost, něžnost, půvabnost, obětavost a pod. Byla nejženštější mezi světicemi. Čap. Jak ženštější byla nebožka Františka! Šmil. Podivno, proč právě já tak ženský, tak měkký, tak něžný cit mám! Jan. Nasadí s obětivostí nejženštější život svůj, aby zachovala jeho zdraví i zdraví dětí jeho. Svět. Nejkrásnější její vlastnost byla její ženská něha. Zey. Je [Petr] příliš ženský jemný, něžný. R. Svob. D nemužný, zbabělý, zženštilý. Nuže tedy, kteří ženské srdce máte, v okamžení se navraťte. Štěp. Pomni, že kvílení ženské nesluší se na bojovníka. J. z Hv. Já budu trestati duchem ženským nadchnutého hlupáka. Štěp. D (u rostlin) samičí. Budeš si tedy pamatovat, že se rostliny děli na ženské… ty mají v květech pestíky… a mužské… ty mají zase prašníky. John. Říkával nám [otec], že je to u všech květin jako u konopí, že musí být mužská a ženská, by rostla a nezašla. Něm. Bot. ženský květ mající jen pestíky; ženská rostlina se ženskými květy.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 533 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 533