• žezlo (zast. žežlo), -a n. krátká tyč, berla, zprav. z drahého kovu a zdobená, která byla jedním z odznaků panovnické n. vůbec nejvyšší moci. Do rukou dali mu [mrtvému Karlu IV.] žezlo, jablko i meč. Třeb. [Panoši nesli] znamení vladařského důstojenství; veliký totiž, těžký meč, zlaté žežlo, na purpurovém polštáři drahou korunu. Tyl. Královský komoří vzal od komorníka žezlo knížecí a podal je mladému knížeti. Jir. [Byla tu] velká socha panny Marie s děťátkem, korunovaná, s žezlem v ruce. Jir. Přen. Jeho poddaní měli pod jeho žezlem zlaté časy vládou. Něm. Každý se rád tvému [Břetislava] žezlu podrobí. Štěp. Král byl zatím žezlo do rukou svého syna Bedřicha složil. ČČM. Nebezpečí turecké přinutilo menší země a národy se skupit pod jedno žezlo. Mach. Libuše Přemyslu svému odevzdala žezlo. Klicp. Ty vládneš zemí velkou, bohatou, tvé [Šalomounovo] žezlo sahá k moři rudému říše. Zey. Ve tři [části] bylo rozlomeno žezlo Karlovo [Karla Velikého] říše. Třeb. Později, stoje [ministr] u žezla, jednal proti ní [svobodě] maje vládní moc v rukou. Tomíč. D Kniž. vůbec jakýkoli odznak moci, hodnosti. Rád vaší vysoké škole daruji rektorské žezlo, které přijměte jako symbol své vysoké hodnosti insignie. Nár. osv. Jak vešla královna pilnosti [o „dlouhé noci“] se svým blahodějným žezlem [přeslicí] do sednice, začali muzikanti hrát. Něm. Premovaný portýr opíral si bradu o své vrátnické žezlo [portýrskou hůl]. Just. V pravici nesa šaškovské žezlo, [šašek] pitvorně se vážným tvářil. Jir. Opálená do černa byla [hůl] žezlem pasáckého důstojenství. L. Steh. Přen. Převzala hospodyňské žezlo na studenecké faře mladší sestra [farářova] hospodaření. Rais. Odevzdám ti milerád své starostenské žezlo a budeš si moci zařídit vše, jak sám za dobré uznáš. J. Kouba. Doma, pod tvrdým žezlem tetiným, se jí hrubě nelíbilo. Šmil. Na Domaníně jsem já pánem a nikdo mi bohdá žezlo z ruky nevymkne. Šmil. A dosud tiché noci žezlo vládne. John. Vše žezlu mody horlivě se koří. Čech. Dopr. pomůcka (hůlka, tabulka a j.) užívaná při žezlovém systému zabezpečování jízdy v železniční a silniční dopravě. D Zast. stožár, stěžeň. Posledně udeřil hrom, žezla jim [plavcům] skácel. Kram. Ó lodí, žezlo tvé divokým vichrem [je] zviklané. Vin. Sotva že teď koráb hlavním žezlem měsíc provrtá, již je zase v kypících pěnách pohlcen. Čej. Mysl. žezla dřevěné trámce, na nichž se upevňují sítě.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 340 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 340