• židovský adj. k židu se vztahující, zvl. židu náležející, židu vlastní. [Přišel] i žid v židovském, znamenaném plášti. Jir. Rád bych jen věděl, co ta židovská hvězda nad vraty znamená. Sab. Páni zrovna hnali [pátera Vrbu] pryč jako nějakého židovského kramáře. Jir. [Z hluku koníren] pronikavě vyrážely židovské výkřiky smrtelné úzkosti i divoké klení pacholků židů. Jir. V tomtéž roku učil mimo to ještě na hlavní škole židovské v Josefově témuž předmětu. Něm. Židovský původ byl na Rosenzweigovi jen naznačen. Vach. Židovka, jež zajímala našeho mladíka, neměla mnoho židovského do sebe. Čech. Nakonec se dostavil s košem vína likérník se židovským nosem. John. Po židovsku se smlouvá [žid] o hadry. Prav. Bral řeč mou na židovské váhy ne vážně. Šmil. Jak Beda zapraví účet, jenž zatím po židovsku vzrostl hodně. Šmil. Sepíšeme jim zásoby, aby nemohli šmelit, a nalinýrujeme jim židovské příděly jaké nacisté dávali židům. Řezáč. Křičí jak v židovské škole pronikavě. Pořek. „Co je to tady za židovskou školu? Co děláte? Proč nespíte?“ hluk, zmatek. Kytl. Pro strach židovský ze židů. Ner. Bot. mochyně židovská třešeň bylina z čeledi rostlin lilkovitých, Physalis alkekengi. Zool. číhař židovský odrůda brouka z čeledi Coccinellidae, Anatis ocellata var. hebraea. Zeměd. židovské brambory hlízy topinamburu. Drog. židovské lusky terebintové hálky, Gallae Terebinthi.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 352 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 352