• živočich, -a m. živý tvor, zvl. zvíře. Darmo se ohlíželi [vojáci] a pásli po nějakém živočichu — ani myšky, ani ještěrky nebylo viděti. Jir. Všichni živočichové, co jich v loni bylo, obživli z jara zase… Erb. Vlastnosti živočichů připodobňují se svému okolí. Rais. Nařizuje [Bůh], aby se vše vespolek milovalo, živočich jako člověk. Svět. To nebylo objetí milencovo, to byly spáry dravého živočicha. Herrm. Viděla tento veliký útvar [město] jako klidně požívajícího ohromného živočicha, který vyssává šťávy much. R. Svob. Expr. [Ve škole Dora] má na starosti otvírat hlavy dvaceti malým živočichům dětem. J. Wen. Sobecký živočich, ať už se jmenuje pan Rataj nebo jinak, se příliš rozmohl člověk. Kapl. Řádně konané povinnosti jsou jistě maximem toho, co možno na lidském živočichu žádati. J. Čap. Přen. Hodinky, podivný mechanický živočich, roztahující ručičky. J. Wen. Biol., zool. živočichové jednobuněční n. mnohobuněční, většinou pohybliví ústrojenci, živící se heterotrofně a rozmnožující se nepohlavně n. pohlavně.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 159 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 159