• *žlutý, -ého m. zast. zlatý peníz, dukát. Pět set žlutých v sázku. Čech. Novověký malíř maloval by Amora leda se směnkou v ruce a pytlem „žlutých“ na zádech místo s lukem a toulem. Ner. Propustila několik žlutých z truhly. Patrč. D Pejor. žlutí příslušníci někdejších podnikatelských, protisocialistických odborových organisací. Byl kdysi organisován u „žlutých“ (národních socialistů). Hora.
  • žlutý adj. mající barvu síry, květů pampelišky, blatouchu, ohnice a pod. Pláň kolébá se kukuřicí žlutou. Krás. Kvetou tam modré ostrožky a jakési žluté slunečnice. K. Čap. Obchodníci stavěli na chodníky chromově žluté tykve. Maj. Selka jim bochník chleba podala a hroudu másla žlutého s bílou solí na talíři jim podržela. Baar. Žlutá housátka se sem batolila. Baar. Ruce držely hedvábný žlutý šátek. Ner. Svobodní chlapci na Chodsku nosí žluté koženky. Jir. Žluté listí padá k zemi. Zey. Jeho ruce [byly] v žlutých jelenicích. John. Vnitřek sušírny osvětlen byl pouze žhavým nitrem otevřené, žlutou hlinou oplácané [pece]. Rais. Byl jednou [domek] na žluto natřen, barva vybledla. Prav. Znala kočku s licoměrnýma, žlutýma očima. Maj. Tváře měl hubené, do žluta snědé. Staš. Mezi modrými pysky smály se mu žluté zuby. Jah. [Duše] hřešila příliš, je scvrklá záštím, závistí je žlutá. Vrch. Na tom [omastku] pak ryby do žluta pečeme. Hvězda. Žluté hvězdy mají teplotu asi šest tisíc stupňů. Slouka. Dále však od lesa výšinou rozlévalo se ještě plné světlo, ale již žlutší. Jir. Zdá se, že Jan přestal holdovat žlutému moku pivu. Elpl. A to zlato! nevím ani, kam ty žluté ptáčky dám dukáty. Quis. Moc se zlobíte, dostanete žlutou nemoc žloutenku. A. Mrš. Mezi světové velmoci jedním rázem vstoupilo Japonsko a s ním v problémy evropské politiky „žluté nebezpečí“ obavy před politickou nadvládou žlutého plemene. Čes. pol. Sem a tam se zvedají hlasy odporu a strachu, že se Brasilie stane žlutou a brasilský průmysl že bude zničen japonskou konkurencí dostane pod japonský vliv. Vrba. Chtěli mě zničit a nádavkem zlikvidovat o jednu žlutou hvězdu víc! (ve fašistickém prostředí) žida. K. J. Ben. Pouliční holky mívají leckdy dobré srdce. Jejich život na žluté knížky nebyl právě nejutěšenější zdravotní knížka prostitutek. Syn. Vyjít ze semináře se zcela žlutým zobákem a na základě seminárních úkolů a rozborů — už se hlásiti do cechu kritiků bez zkušeností. V. Vydra. Naproti zřítelnici v t. zv. ose oka na sítnici leží žlutá skvrna, která nemá žádných tyčinek, obsahuje jen čípky. O člov. Vytváří se žluté tělísko, vytvářející druhý vaječníkový hormon, zvaný progestin. Mělka. Antrop. žluté plémě plémě lidí se žlutou pletí, mongolské. Zool. ježdík žlutý druh ryb z čeledi Percidae, Acerina schraetser. Hosp. žanžík žlutý odrůda holubů, pražských rejdičů krátkozobých. Stříbřitý žlutý ušlechtilé plemeno králíka, chované hl. pro kožišinu. Zbož. žluté dřevo dřevo z kmene moruše barvířské. Žluté zboží (starší) hromadné pojmenování pro umělý pokrmový rostlinný omastek žluté barvy. Zeměd. žlutá perličkovitost houbová choroba kmínu, při níž listy opadávají a neplodná rostlina odumírá. Pomol. Průsvitné (Skleněné) žluté letní odrůda jablka se slupkou slámově žlutou. Fot. žlutý závoj vada vzniklá na desce (filmu) starou n. znečištěnou vývojkou. Fysiol. žlutá skvrna místo nejzřetelnějšího vidění na sítnici oka. Žluté tělísko (ve vaječníku ženy) corpus luteum. Lék. žlutá zimnice infekční onemocnění tropických krajin, v jehož posledním stadiu se objeví žloutenka. Dopr. žlutý praporek prostředek k vyjádření různých návěští. Žluté světlo vyjadřující výstrahu. Žlutý terč přenosné návěštidlo sloužící ke krytí pracovních míst na trati. Voj. (starší) žlutý kříž druh bojového plynu. Polit. žlutá kniha sbírka dokumentů o zahraničně politických vyjednáváních jistého druhu. D Pejor. (v politice a odborářství o někdejších podnikatelských odborových organisacích) protisocialistický, konservativní, zpátečnický. Přetahoval je do svých organisací politických i odborových, jimž na rozdíl od „rudých“ socialistických odborů přezdívali „žluté“. Mor.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558