• Abraham, -a m. starozákonní patriarcha. Označuje se jeho jménem věk padesáti let n. vůbec velké stáří. Já na tu padesátku, na Abrahama, nadobro zapomněl. Jir. Viděti, spatřiti a pod. Abrahama dožíti se padesáti let. Je starý jako Abraham, je z něho Abraham, pamatuje Abrahama, pamatuje léta Abrahamova je velmi starý. Jíti, jeti a pod. k Abrahamu zemříti. D jméno osobní.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 111 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 111