• Rakousko, -a n. někdejší území obsahující Horní a Dolní Rakousy. [Přemysl Otakar II.] s Čechy Rakousko a Štyrsko spojil. Jg. D bývalý evropský stát, jenž obsahoval země české, alpské, polské a přímořské (Předlitavsko), dříve též země uherské a charvátské (Rakousko-Uhersko). Přišel rok 1859 a s ním válečná výprava Rakouska do Italie. Šmil. Tři největší mocnosti, mezi nimiž bylo i Rakousko, spojily se. Svět. [R. 1866] se Rakousko zapletlo [do války] s Pruskem a Italií. Baar. D stát vzniklý po první světové válce, jenž obsahuje země alpské.