• Vietnam, -u m. geogr. demokratická republika v jihovýchodní Asii.