• aby sp. (abych, abys, aby, abychom, abyste, aby, aby ses, aby sis) uvádí věty s dějem pomyslným, a to vedlejší věty: vypovídací, uvedené větou zápornou nebo záporný smysl mající. Již neslyšela matka ani jednou, aby Józa manžela od sebe odpuzovala slovy opovržlivými a divokými. Svět. Nedalo mnoho lámání hlavy, aby každý uhodl příčinu náhlé smrti vrchního. Herb. V zimě potkal málokterého žernovského, aby šel do městečka do kostela. Něm. D věty účinkové. Žádná píseň tak dlouho není, aby jí nebylo konce. Čel. Byl příliš vzdělaný, aby nebyl dosti skromný. D věty vyslovující přání, rozkaz, obavu a pod. Obecní sluha ve známost uvádí všem pánům občanům, aby se nikdo neopovážil vstoupit do vinohradu. A. Mrš. Hrabě poručil, aby zloděje do dvora odvedli a dobře hlídali. Něm. Měl strach, aby si toho ze sousedů nikdo nevšiml. Erb. Jest čas, abychom se vzpamatovali. Sluší, abychom dávali každému, což jeho jest. D Uvádí zejm. také věty vysvětlující to, co se ve větě hlavní naznačuje zájm. ukazovacím jako věc možná nebo žádaná. Nejsem s to, abych odolal. Jsem s to, abych splnil, co jsem slíbil. Jde o to, aby se všichni spojili v jeden šik. D Uvádí věty účelové. Mladý muž nahnul se dopředu, aby lépe mohl pozorovati. Jir. D V poetičtějším slohu se někdy užívá věty s aby o ději prostě následném, kontrastujícím s dějem věty řídící, k vyjádření ponětí „zemříti, navždy odejíti“ Ulehla, aby více nevstala. Hál. Usnul, aby se už neprobudil. Odjela s laskavým úsměvem na rtech, aby se již nikdy nevrátila. Olb. Nesprávně se užívá takových vět o ději prostě následném v případech jiných: Na tom místě i střecha jako prolomena propadá se níže, aby o kus dále za novým štítem ve staré výšce ležela dál. Obilí vezou domů, aby za týden naložili zas a jeli do Dubňan znovu. D Uvádí věty samostatné s citovým zabarvením, vyjadřující jednak přání, mírný rozkaz neb zákaz, proklínání. Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil. Aby nás Pán Bůh miloval. Ne potom, abyste to tatínkovi všecko vybreptaly. Něm. Jen aby tě někdo neviděl! Aby jen někdo nepřišel! Aby tě tak viděl tatínek! Abych pravdu řekl, nic se mu nedivím. Rais. Měla jsem ho, abych tak řekla, jako svého vlastního. Aby tě kat spral! Aby ho čert vzal! D jednak samozřejmost nebo nutnost. Ty viržinky aby člověk pořád zapaloval. Ner. D Věta s aby zesiluje záporné sloveso věty řídící. Mlynář se staví někdy na pár slov, ale aby přinesl práci, to nepřinese. Rais. Ale abych sám činně se účastnil této dojista užitečné práce, ne nejde to. Klost.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 788 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 788