• agora, -y f. náměstí n. tržiště starořeckých měst, hlavní středisko jejich ruchu. Akontios bavil se též na agoře města, naslouchaje rozmluvám zahálčivých a toulajících se prochazečů. Zey.