• akademie, -e f. háj v Athénách. Pod klenbou Akademie zda stinnou vás [pramyšlenky] Plato… svým žákům vykládal? Vrch. Filos. škola stoupenců a následovníků Platonových. Stará, střední, nová akademie. D vyšší učiliště. Akademie malířská, obchodní, vojenská, lesnická, hornická, hospodářská a p. Strakova akademie. pojmenování lidovýchovných institucí. Dělnická akademie. Křesťanská akademie. Arch. universita. D učená společnost. Dlouhá jest řada akademií a učených společností, jež jmenovaly Palackého svým členem. Kal. Česká akademie věd a umění. Francouzská akademie. D druh zábavy. Jednou, dvakrát směla vystoupit při veřejné deklamatorní produkci a přednést verše na dobročinné akademii. Sez.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 294 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 294