• aktivistický adj. hlásící se k aktivismu, hlásající aktivismus. Proti dekadenci, vedoucí k pasivitě, byly ve Francii silné směry aktivistické. Mas.