• aktivní adj. činný, čilý, výbojný (op. trpný, chabý, mdlý, pasivní). Hlavní rek sám je málo zajímavý i málo aktivní. Vrch. Aktivní úředník, důstojník (op. pensionovaný, reservní). Aktivní sport skutečně, osobně prováděný. Obch. aktivní pokladna, bilance s přebytkem (op. pasivní). Polit. Aktivní volební právo (op. pasivní) právo voliti. Chem. o látce, jež je schopna chemické reakce. Gram. o slovesném rodu činném a jeho tvarech (op. pasivní).