• aktovka, -y f. druh tašky na knihy, listiny a p. D div. hra o jednom jednání.