• almanach, -u m. ročenka; sborník prací nějaké literární družiny nebo vydaný při jisté příležitosti. Almanach České akademie. Václav Thám své veršované sbírky podal v úpravě oblíbených tehdy na západě almanachův. Je to vlastně první almanach na půdě české… Měl to býti jakýsi roční výběr ze všeho, co domácí módní poesie skýtá nejlepšího. J. Vlč. Puchmajerovy almanachy. Almanach na oslavu 25letého trvání akad. čten. spolku. Almanach Kmene.