• aluminium, -ia n. chem. prvek hliník. Pouzdérko na sirky z aluminia.