• aniž sp. připojuje zápornou větu, arch. také větnou část; sloveso po sp. aniž je kladné a v kondicionálu jen tehdy, má-li výpověď smysl podmínečný. Obě básně otevřely básníkovi rázem cestu na prkna divadelní, aniž se o to sám přičinil. Vrch. Země otců nevydáš aniž bratra pokorného! Bezr. Kdyby byl věděl, že děvče ještě oka nezamhouřilo, nebyl by s tak hlubokým povzdechem odcházel, aniž by byl v zámku pod oknem na troubu spustil. Něm. Nespr. je tedy: Myslil, aniž by domyslil. Utíkal, aniž by věděl proč atd. Místo někdo, něco, nikdo, nic, někdy, nikdy a pod. po aniž je kdo, co, kdy a pod.: aniž kdo, aniž co, aniž kdy a pod. Nespr. je aniž na zač. souvětí. Aniž bych předbíhal události,… atp.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 312 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 312