• argumentovati ned. dokazovati, vésti důkaz. Měšťácké listy zbytečně argumentují, že kartely mají také množství dobrých vlastností. Přít.