• běžeti (3. pl. běží) ned. utíkati, spěchati, rychle jíti; fam. jíti. Jak mlynáře děti zahlédly, běžely mu naproti. Něm. Běžel příchozím otevřít. Šmil. „Teď půjdeme do vsi, Bajramo!“ „Běžte si, já nepůjdu!“ pravila Bajrama určitě. Hál. Kdo nevěří, ať tam běží! Vám to řeknu, vy hned neběžíte se vším na trh neroznesete to, umíte mlčet. Sez. Ale já, panečku, běžím s kopce chřadnu. Jir. Nechť vydány jsou [mé práce] „jak stádo běží“ bez uspořádání. V. Mrš. Všecko, co na faře leželo a běželo, sepsal mrtvý i živý inventář. Herb. Mlýn se vším všudy, jak stojí a běží. Klicp. D Nechati běžeti pustiti, propustiti (zvl. ze služby). A toho že nezabiješ, kdyby ti do ruky přišel, Jánošík? a toho že bys nechal běžet? Mah. Nebýt uprostřed žní, kdož ví, nebyla-li by paní Šestáková nechala Adalberta běžet propustila ze služby. K. Čap. D o rychlém pohybu věcí neživých: rychle se pohybovati, šířiti se. Po zvadlé trávě chladný vítr běží. Mach. Vlny v řece takým chvatem běží. Vrch. Mlýn klape zas a běží. Heyd. Pohnutí běželo odtud dál zástupem. Jir. Teď ono už městem běží, že tu byl náš pantáta. Jir. Mráz běží po zádech. Husí kůže běží po těle. D o dění, činnosti vůbec: díti se, pokračovati, vyvíjeti se, (o čase) plynouti a p. Rychleji než dříve běží práce. Heyd. Vše běželo v obvyklých kolejích. Podl. Tvým křikem a rámusem se nic nenapraví. Nechme věci běžet! Klost. Těšit se příslovím: „Ať to běží, jak to běží!“ jest ovšem pohodlnější než činně působit ku proměně neblahého stavu. Durd. Běží časy, běží, všecko sebou mění. Erb. Na rozviklaném stolečku ležel kalendář běžícího roku. Herb. Běžící pás (o filmu). D Běží o něco jde o něco. Nade všecko jim běželo o peníze. Šmil. Však páni pozorovali, že tu běží o podvod. Prav. Věděl, že kdyby ho polapili, běželo by mu o hrdlo hrozila by ztráta hrdla. Jir. D o věcech nehybných: rozprostírati se, táhnouti se, směřovati (do dálky n. vůbec do délky). Předlouhá cesta přes to pole běží. Erb. Vesnička byla rozložena na vrchu svahu, směrem, jak běžel. Jir. Stál jsem pod pavlánem, běžícím kolem kruhové taneční síně. Ner. Dvě hrubé kšandy běží mu křížem po zádech. Herb. D Tech. běžící pás nekonečný pás, transportní pás, zařízení k samočinné dopravě v továrnách a j.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1496 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1496