• běžný adj. obvyklý, obyčejný, všední. Miloval, pohrdávaje obyčejnou, střízlivou, běžnou mezi hochy a děvčaty láskou. Svět. Příhrady regálu, v nichž bylo narovnáno papírových váčků s moukou, solí, cukrem a jiným „běžným“ zbožím, zely velikými černými mezerami. Herrm. Angličina není mým krajankám tak běžna, abych mohla knize oné vůbec slibovati odběratelky. Krás. Běžný výraz, běžný výkon. D Arch. zběžný, letmý. Z obou ostatních nauk zasluhují aspoň běžnou zmínku spisky astronomické M. Křišťana z Prachatic. Pal. D plynný, hbitý. Venkované běžné čtení a rychlé psaní považovali za výsadu pánů. Hál. D Arch. běžný člověk tulák; běžná žena tulačka, poběhlice. Zlopověstný, povětrný běžný člověk. Pek. Vůně z misky šla po celé jizbě až k loži, kdež se běžná ženka zastavila. Jir. D Běžná mince v oběhu jsoucí. Úředníci nad solí nechtějí od lidí bráti za sůl jakoukoli běžnou minci. Rez. Běžné číslo pořadové číslo, v číselném pořádku. Kalendář na běžný rok letošní. Peněž. běžný účet kontokorent. Běžná vydání obyčejná, drobná. D Tech. běžný pás transportní pás. V. běžící pás s. v. běžeti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 477 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 477