• běh, -u m. běžení, klusání; běhání; dráha; jízda; tok. Jezdec pobízel koně k rychlejšímu běhu. V zámku bylo práce a běhu o překot. Něm. Všude vládne zákon, řídící na zemi pád kamene i na obloze běh hvězd. Durd. Co činit máme, dále plouti s proudem, či proti losu řídit lodí běh? Vrch. Ó ctěte ibise, jenž moudrým okem se dívá na běh modrých nilských vod. Mach. Hedvábí oživovalo jejím dechem a slyšelo běh její krve. Dur. D Těl. rytmická řada skoků střídmonož. Běh krátký, střední, dlouhý, překážkový. D Dopr. běh na plno s vozidly naloženými; běh na prázdno s vozidly bez nákladu. D průběh, postup, vývoj; pořádek, řád; způsob jednání a p. Běh událostí, života, světa, myšlenek, vypravování. Přirozený běh věcí. Vše v hospodářství jde svým během. Jir. Dáti věcem volný průběh. Tolik moci a práva nemá žádný, aby změnil běh historie. Havl. Pozoruje pilně všechen běh ve vlasti, tušil boje a lekal se jich ve svém srdci vlasti milovném. Jir. Kdo člověk, kdo národ, žíti mu jest svým během vlastním, svým určením. Šmil. D v plur. Uslyšel o vlasti, že se tam divně mele, že jdou mnozí a divní běhové. Jir. Svět běží svými přirozenými běhy. Šmil. D půlletí, semestr; kurs. Zimní, letní běh (na školách). D hud. pasáž. Seděly jsme vedle sebe u piana cvičíce prsty v stupnicích a jiných bězích. Krás. Ve zpěvníku řadily se k sobě černé noty v souzvucích i v harfových bězích jako pruty trnové koruny. Dur. D Ustál. spojení v běhu s gen. (prů-)během. V běhu času, několika neděl, života. V. t. během. D Mysl. noha u zajíce, srny, psa, pernaté zvěře. Stopy zaječích běhů na sněhu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1388 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1388