• běhati ned. rychle se pohybovati; (poklusem) rychle sem a tam choditi (o lidech i o zvířatech), pobíhati, těkati, obíhati, toulati se. V mlýnici řešeto běhá sem tam. Svob. Vše točí se, běhá a tančí a skáče. Ner. Pan vrchní shání, běhá, aby uvítání bylo obzvláště slavné. Jir. Zapovídají dětem každou hru, skákání a běhání. Svět. Míti s něčím běhání pochůzky. Zraky běhaly zděšeně po té holé půdě, na níž do nedávna stál jeho les. Klost. Myšlenky a představy jako stádo bez pastýře běhaly hlavou. Dur. Už byl stár, už neběhala krev tak prudce jeho žilami. Mach. Chce svou nemoc zastříti jakousi sentimentalitou, zabarviti něčím módním, co běhá právě knihami a co z nich vyčetl. Šal. Mráz mi běhal po zádech. Touha má smolná mi za školou běhá v letošním jaru. Šrám. D choditi vůbec, někdy s příhanou (courati se a p.). Děvčátko začínalo teprve běhat. Řezník nebyl doma, běhal někde po vesnicích o svá telata a jalovice. Šlej. Stařenka běhala až do poslední chvíle. Do takových schodů musí běhat. Šim. Konečně po pražských Příkopech mladé Arabky neběhají. Ner. Poutím se posmívají, ale na výlety běhají. Baar. Všechno jí koupím, ale běhat mi nesmí. V. Mrš. D Běhati za děvčaty. D Běhati ulicí o těžkém tělesném trestu, jehož se dříve užívalo na vojně (obnažený provinilec běhal špalírem vojáků, kteří ho mrskali).
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 494 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 494