• barva, -y f. zrakový vjem způsobený paprskem odraženým od povrchu pozorovaného tělesa; vlastnost těles tento vjem způsobující. To jsou koťata májová, čtyř barev. Něm. Barva červená, modrá, zelená, bílá, tělová atd.; jasná, temná, tmavá, živá, plná, silná, křiklavá, slabá atd. Hraje všecky barvy, všemi barvami. Tam stál dr. Straka v širokém paleto a v plstěném klobouku „všech barev“ ošumělém. Šmil. Mluviti o něčem jako slepý o barvách bez zkušenosti. Hráti si na barvy dětská hra. Přen. Po celou cestu maloval si nejrůžovějšími barvami, jak se s dětmi shledá. Svět. Malovati, líčiti něco v černých barvách, živými barvami a p. Dáti něčemu veselou barvu obrátiti něco v žert. Rozdíl v jejich letech, jeho chudoba, její bohatství jevily se jí teď v barvách nejkřiklavějších velmi zřetelně. Svět. Záleželo mu na překonání nedůvěry adresátů a proto barvy silně nanášel zveličoval. Pek. D přirozené zabarvení tváří, pleti. Při každém slovu míjela víc a více barva z kvetoucích lící mládencových. Něm. Dorla nabyla [po zblednutí] zase barvy a upokojila se. Něm. Svatebčané náhle všichni mění barvu blednou n. střídavě blednou a červenají. Ner. Míti barvu dobře vypadati v tváři. D barva jako odznak příslušenství. Neznám jiného přání, než abych směl nositi barvy Vaší královské milosti. Stroup. Roháč z Dubé viděl barvy náchodské a opočenské. Jan. D zevnějšek, zdání, tvářnost. Je to slabost lidí, že v očích dobrého člověka chtějí se stkvíti barvami ctnosti. Herb. Když některý z Rakovnických pod barvou všelikého přátelství jal se mluviti Hochauzarovi něco o tom, že pán hrozně nerad platívá, byl oheň na střeše. Win. D barva v kartách. Octla se v rukou hráčových barva, kterou právě potřeboval. Vanč. Míti, ctíti, přiznávati barvu. D Přen. ukázati, přiznati barvu, vytasiti se, vyjeti s barvou a p. V poslední době listy dělnické rozhodněji žádají, aby pokroková strana přiznala barvu. Mas. Nechtělo se mu s barvou ven. Šmil. Vylezl s barvou ven, že by totiž soused syna svého rád oženil. Něm. D Lov. krev lovné zvěře. Zajíc nemá krev, má barvu. Kosm. D barvicí látka. Že jest malíř závislý na barvách a na štětci, proto nepřestane býti malířem. Durd. Barva olejová, vodová, laková, malířská atd. Dáti něco do barvy dáti obarviti. Malovati bez barvy lháti. D Také o dojmech sluchových, zabarvení, timbr hlasu, slova. Sami umělci si to pletou a říkají, že barva má „tón“ a zvuk že má „barvu“. Ner. Básník chtěl hýřit barvami slova. Kar. D Lid. kozí barva kručinka barvířská.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1362 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1362