• base, basis (vysl. -ze, -zis), -e f. hmotný podklad, základ, základna. Stav. obecnější výraz pro základy stavby, spodek pilíře, patku sloupu a p. Lék. base lebeční spodina lebeční. Voj. strategická base prostor, v němž se provádí nástup armády; operační base prostor, z něhož se doplňují válečné potřeby. D základ, základna jakožto předpoklady, podmínky nějaké činnosti n. stavu. Hospodářské reformy, založené na široké basi. Sova. Ideová base našeho boje. V. Mrš. Filosofická basis poesie předpokládá jistý stupeň všeobecného vzdělání. Vrch. Dáti dětem pevnější basi životní. Šim. Gram. schematický základ slova. Mat. base soustavy číselné, na př. desítka v soustavě dekadické. Geom. základní strana n. stěna nějakého útvaru.