• baviti ned. (někoho něčím, o něčem) působiti někomu zábavu (zvl. zábavným hovorem), býti zábavný, zajímavý pro někoho. Hrabě zajížděl hluboko do Uher, kdež ho bavily hony a magnátské prostopášnosti. Herb. Otce bavilo, když mohl hledati v Písmě, co kněz uvedl. Prav. Abbé často baví hraběnku vystřihováním siluet. Jir. Pop mne začal bavit o tom, jak mnoho má práce. Ner. Mne bavíte, mladý interesantní muži, jako typ, který jsem dosud nikdy nepoznala. Čap. Ch. D Arch. zabírati čas, zaměstnávati. Žal zahání sen mi, baví duši mou. Hál. Dial. bráti, odnímati. Nikdo doma neviděl, že něco s sebou beru, hned by mně to jesuité bavili. Jir. — Baviti se (něčím, s někým, o něčem) krátiti si čas zábavou (zvl. zábavným hovorem), zaměstnávati se něčím pro zábavu, se zálibou se obírati něčím. Za tou absurdně se bavící Paříží je ještě Paříž pracující. Zey. Dámy se bavily mezi sebou. Havl. Helenka hovořila, usmívala se a bavila se s kamarádkou svou jako se svou duší. V. Mrš. Hoši se bavili hrou, až byl čas k obědu. Jir. Už věrná Penelopa bavila se s Odysseem o husách velmi živě. Ner. Nejen dle pokřiku a potlesku poznáme, zda se obecenstvo baví čili nic. Durd. Mně není do bavení, když na vás [drotary] pohlédnu. Heyd. D Arch. pobývati, meškati, prodlévati. Husité spějí spasit ubožáky, však Žižka nebaví se tady déle. O. Červ.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 274 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 274