• blesk, -u m. světelný jev při bouřce způsobovaný výbojem elektřiny. Nebe se otvíralo v blescích. Podl. Vichřice duje, blesk se s bleskem stíhá. Krás. Blesky se křižují. Blesk udeřil. Blesk kulový, jiskrový, plošný. V tom jí jako blesk projela hlavou myšlenka, že snad Havel musí na vojnu. Prav. Koně ucítivše volnost, letěli nyní ne již šípem, ale bleskem, šíleně. Zey. Tu se mu však panna Adlička bleskem, jako úhoř, z rukou vyvinula. Jir. D ostré, prudké světlo; intensivní lesk, třpyt. Oči mu zářily v blesku měsíce. A. Mrš. Zlatý, bitý pás, v němž zářilo a blesky metalo drahé kamení, Jir. Blesk oceli se šerou síní mih’. Zey. Podívá se a blesk vyšlehne z černých žhavých očí jejích. Baar. Lev potřásá svou hřívou, blesky hází z očí. Vrch. D náhlé zaplanutí očí jako projev prudkého citu. Má milá přišla, v očích smavých jí radostí blesk jasně plál. Mach. Okem šlehl blesk nevýslovné zášti, ruka jela po noži v pasu. Ner. Tu blesk prudkého vzdoru se jí zaskvěl v očích. Dur. Z oček sršely blesky jízlivosti. Arb. D Přen. Oslňoval je rád bleskem svého ducha. Čech. Bás. Jak upoutati libelulu, která, modrý blesk, se míhá nad vodou u věčném pohybu jak vítr? Zey. D lesk a blesk vnější okázalost, nádhera. Marný, mizerný svět, po lesku a blesku baživá směsice bez ladu a skladu. Tyl. Slečna Julinka stála před zrcadlem v plném lesku a blesku. Kosm. D při zvolání a klení: blesky boží!, živé blesky!, hromy a blesky! Blesky boží! proklatí ti ptáci. Staš. Hromy a blesky, pusťte mne, nebo zapomenu všecky rytířské zákony. Stroup. Na hromech líhá a na blescích vstává kleje celý den. Sez.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1110 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1110