• bohatý adj. (komp. obyč. bohatší) mající velký majetek, zámožný. Kdo bohat, slyší o sobě jen lež, však pravdu chudý. Ner. Bohatý sňatek kterým se nabude bohatství. D mající hojnost něčeho, oplývající něčím, obsažný, hojný, rozmanitý, složitý. Kolem bohatých stolů seděli lidé a u plných žlabů stála zvířata. Baar. Bohaté odstíny a stupně proměny barev a vůní v přírodě. R. Svob. Bohatý dešť se snesl. Čech. Bohaté trsy růží. Baar. Slunce ztápí údolí v bohatý svůj lesk. A. Mrš. Mám ráda jen moudré a bohaté knihy, knihy učitelů života. R. Svob. Nádherná a bohatá výmluvnost. Šal. V lůně bohatých lesů pootavských. Heyd. (bohatý čím) Řeka bohatá vodou. Život bohatý událostmi. Bohat vědomostmi a ideály, chud nadějí. Ner. Bratří chudí duchem, bohatí však láskou. Jir. (bohatý nač) Jste bohata na statky a vlohy. Svět. Sv. Dorota bývá na sníh bohata. Erb. Bohatá knihovna, bohatý život, bohaté zkušenosti, bohatá minulost; bohaté nadání, bohatý cit; bohatá odměna, kořist, almužna, bohatý úrok; bohatá zásoba, žeň, tabule (hostina); bohatý klas, hrozen, bohaté vlasy, slzy; bohatý zdroj, bohaté ložisko; bohatá krajina, půda; bohatá látka, ozdoba, bohaté kování atd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1060 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1060