• bojovati ned. voj. brannou mocí zápasiti. Čechové bojovali s Bavory proti Albrechtovi. Jir. S Prusy (proti Prusům) bojovali také synové Boleslava III. Goll. Československá vojska bojovala podivuhodné svoje boje o magistrálu. Med. Žižka bojoval pro osvobození pravdy zákona božího a ku pomoci našeho jazyka. Jir. Bojovati pro vlast a víru, za rodnou zem a j. Bojovati na život a na smrt. Kdo se dá na vojnu, musí bojovat. D podnikati zápas nevojenský (fysický n. duševní), zápasiti, namáhati se, snažiti se a j. Hřebeček darmo se vzpínal, darmo s jezdcem bojoval. Baar. Muž musí bojovat, aby žena měla šťastný život. Vach. Bojovati s osudem, s povinnostmi, s pýchou a j. Člověk bojuje o svou existenci, za pravdu a krásu, pro svobodu, proti lži a p. Bojoval veliký vnitřní boj. Bojovati prudkým bojem. Jir. Bojovati s těžkostmi, nesnázemi býti v těžkostech, nesnázích. Bojovati s mdlobami, s pláčem býti blízek mdlobám, pláči. Bojovati se smrtí umírati. Bojovati se životem a smrtí býti v zoufalé situaci. Bojovati sám se sebou váhati, rozpakovati se. Mitýska bojoval s misami horlivě jedl. Jir. Bojoval s tou myšlenkou úporně se jí zabýval. Hlad. Círk. Bojující církev (sr. církev vítězná, církev trpící).
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 672 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 672