• bok, -u m. postranní část těla omezená obloukem žeber a hřebenem kyčle. Olšovský objal dívku okolo boků. Pfleg. Koňům od udidel i s boků prchala bílá pěna. Jir. Měla na sobě šaty modré, kolem boku spjaté atlasovým pasem. V. Mrš. Po boku se mu houpal kordík. Svět. Míti píchání v boku, lehnouti si na bok, podepříti si boky, založiti ruce v boky, obraceti se s boku na bok. Smál se, až se za boky bral. Plování na bok. Bok po boku těsně vedle sebe. Po boku, po bok vedle, ve společnosti, ve společenství, ve spojitosti a j. Dáma po boku štíhlého jonáka. Mácha. Rytířovi po boku mnich used’ v loubí stinném. Vrch. Postavil se jí po bok. Jir. Trávila věk svůj po boku muže chorobného. Svět. Jen krása vše tu měří, jíž pravda v boku jde. Vrch. Státi komu po boku pomáhati. Čechové i Moravané stáli sobě věrně po boku. Pal. Když poznala hořkost osudu, tu stála jí matka po boku s posilou a radou. Podl. Stavěti po bok na roveň stavěti. Básník, jemuž z nyní žijících nikoho po bok stavěti nemůžeme. Neb. Národ náš důstojně postaviti se mohl po bok národům jiným. Šmil. S boku, z boku, bokem stranou, šikmo, přen. úkosem. Strojil se s boku na hosta parohem udeřiti. Hol. Pošilhávala naň s boku. Staš. Krabi bokem utíkali do vody. Maj. Helena bokem hleděla před sebe. V. Mrš. Nepravím slov křivých v ucho, nechyl hlavy, nehleď bokem, nerdi se mi, ty děvucho! Bezr. Dítě z levého boku nemanželské. D strana, postranní stěna nějakého předmětu (op. předek, fronta). Již lze zříti lichoběžné boky a pestrá nároží předměstských domů. Vanč. Po boku povozu šel párek manželů. Rais. Boky lodi, klenby. Voj. těl. vpravo v bok, vlevo v bok! otoč se vpravo, vlevo. Bok vojska. Krýti bok, napadnouti s boku. Odkrytý bok. Rozvinouti v bok. D Geogr. úbočí, svah, stráň. Šerá hora Kunětická v rovině rozkládala rozdrásané boky. Rais. Boky úzkého údolí byly zarostlejší. Jir. Jako ostrov v zeleném moři, jehož boky vzedmuté vlny ještě polévají, tak tu stojí fara až po pás porostlá vínem. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1078 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1078