• boleti ned. (3. pl. bolí i bolejí) způsobovati fysickou bolest; rmoutiti, zarmucovati. V noci začala rána znovu silně bolet. Vach. Nohy ji také bolely. Něm. Ruka mne bolí od smekání klobouku. Mácha. Někoho bolí na prsou, v kříži a j. Světlo ho bolí do očí. V sedničce panovala čistota, až z ní oči bolely. Svět. Správcův synek spral mou malou sestru tak, že srdce nad ní bolelo. Šmil. Nadělal člověku starostí, až hlava bolela. Rais. Hrabec sám byl vlastně sedlák, ale jeho z poddanství jakživ hlava nebolela poddanství ho netížilo. Herb. Proto vás hlava bolet nemusí, spěte klidně! Maj. Již ho hlava nebolí je mrtev. Ob. „Že vás ty huby nebolí!“ pokáral hovořící třetí vandrovník. Hol. Bolí mě, že vás při té příležitosti musím vážně pokárat. Prav. Broka na Helenku velice bolelo, že jej jednou spráskala. V. Mrš.