• bratr, -a m. mužský sourozenec. Bolestný čas, v němž nezná otec syna, když bratr bratra bratrem jmenuje. Heyd. Rodný [vlastní]‚ nevlastní bratr. Měl mě jako bratra (t. j. rád). Rais. D Círk. člen řehole n. církevního bratrstva. Milosrdný bratr. Bratří augustiniáni. Bratři a sestry arcibratrství sv. Františka Serafínského. D Čeští bratří (Bratří čeští) Jednota bratrská; český bratr n. jen bratr člen Jednoty bratrské. Bratr Řehoř. D Polit. příslušník politické strany národně sociální. D příslušník téhož kmene, národa, povolání; druh, přítel, kolega a p. Bratře Čechu, shoď černou hazuku! Havl. Němec nikdy Čechu bratrem. Rais. Já těkal přes hrobů řady, já neznámých se bratr cítil. Vrch. Kdy bratr bloudí, jdi, jej poučuj! bližní. Heyd. Pan bratr kolega kněz, myslivec a t. pod. Bratr v Kristu; bratr sokol; bratr z mokré čtvrti pijan, fláma. Přen. Pes cařihradský má proti evropským bratřím rozdílný původ. Ner. Dvacetník dopadl vesele na talíř k svým bratřím. Baar. Diletantismus má bratra v exotismu. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 840 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 840