• brzký adj. (komp. brzčejší) co zakrátko bude. Mnoho štěstí a na brzkou shledanou! Jir. D v brzku, v brzce v krátkém čase. Zda se nám v brzku časy změní. Heyd. Benedek byl v brzce jmenován vrchním velitelem. Mach.