• buď sp. rozl. Opakuje se při každém rozlučovaném členu. Babička podělila děti buď jablky, buď něčím jiným. Něm. Zesiluje se připojením částice -si. Buďsi chlapec, buďsi děvče. Něm. Při druhém a následujícím členu stojí nebo, anebo. Byly to leda buď zjevné výmysly nebo věci zcela přirozené. Čech. Buď háčkovala nebo pletla, anebo vytáhla všelijaké barevné flíčky a ústřižky. Šim. Boj náš bude krátký, buď ty anebo já. Vrch. Méně správně se klade při druhém členu či (buď… či). Kdo ji spatřil, uhodl, že je podivných osudů buď hříčkou či obětí, či strůjcem. Zey. Buď jak buď ať je tomu jak chce, stůj co stůj. Já odhalit to musím, buď jak buď. Vrch. Buď jak buď, zasloužil jsem to a pracoval jsem o své vlastní záhubě. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 188 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 188