• by sp. bás. označuje děj své věty sice jako neskutečný, ale možný. Zde je nyní marné, bychom sami dva zloděje hledali. Něm. Chraň Bůh, bych jej nějak obmezoval. Šmil. D vyjadřuje snahu, úsilí po uskutečnění děje své věty. Nuže hleď, bys vína číš mi dal. Vrch. Líbala šťastnou sestru, přejíc, by se jí vždy tak dobře vedlo. Něm. Zejména ve větách účelových. Přišli by Turci, by loď prohledali. Hol. Vítězem juž vracím se, bych Pánu pověděl, že dokonáno dílo potopy. Vrch. D Nesprávně o ději prostě následném. Postranní stezky zjevují bloumajícího chodce jen pro vteřinu, by ihned opět zmizel, zakryt keři a stromovím. Šrám. D Arch. vyjadřuje podmínku děje hlavní věty. Co bylo by z té požehnané země, bys odpor nebyl vznítil hrdinný? O. Červ. By staré tety nebylo, už dávno by do světa odešla. Jir. By bláhovci ti měli rozum větší, k nám prchali by v náruč svobody. Čech. Arch. vyjadřuje podmínku neskutečnou (ve větě přípustkové). Jsme všichni děti jednoho otce, jedna matka nás živí, a máme se tedy milovati, bychom i krajané nebyli. Něm. Jsi-li moudrý, dáš se jím unášet a letíš s ním, bys ani určitě a jasně nevěděl, kam uhání a kde jeho cíl. Staš. D Bás. vyjadřuje přání. Ó, bys jej spatřit mohla! Lang. Ó, by raději již bylo dokonáno, co zde snad i nepravě jsme počali. Mácha. Ó bych měl sílu dumy Kollárovy. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 380 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 380