• byt, -u m. soubor místností k bydlení, příbytek, obydlí, bydliště. Jenom se přestěhuješ do prvního patra naproti, viděla jsem tam vyvěšený byt. Čap. Ch. Platiti za byt a stravu bydlení. Letní byt. Býti, dlíti bytem přebývati. Zdali zde cizí umělkyně bytem jsou? Tyl. S počátku Dobroš nebyl bytem u paní Kopecké, neznal jí. Prav. Jen ctnost a dobro může dlíti bytem v tom zjevu andělském. Čech. A přece vím, že blízko jiná, lepší zem, kde jiný, lepší život, kde je rozkoš bytem. Leg. D bytí, život, existence. Vůbec každý byt končívá se jen tím, že přechází do bytu a celku jiného. Pal. Chtěl jsem poznat přání i hospodářské podmínky bytu sedlákova. Pek. Vyjíti od líčení hmotného a společenského prostředí a bytu, z něhož umělec vzešel. Šal. Když se konečně dodělal lepšího bytu, stav se magistrátním sekretářem, zemřel záhy v mužném věku. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 186 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 186