• bzdíti ned. (3. pl. bzdí, příč. min. č. bzděl, dial. bzdil) pouštěti větry. Jeden zde od brady až tamo, kde se bzdí, byl rozštípený. Vrch. Šťárali se [dělníci] v zubech a bzdili si blaženě smradili z dýmek. Šlej.