• cena, -y f. peněžní hodnota věci. Smluvili se o cenu statku, jejž rychtář kupoval. Hál. Ceny kuchyňských potřeb. Rais. Ceny na jídelním lístku. Prodávati za pevné, vysoké, nízké, levné, mírné, snížené, poloviční ceny. Koupím za každou cenu. Neprodám to za žádnou cenu. Výrobní, nákupní, režijní, prodejní, tovární, tržní (trhová), skutečná cena zboží. Sleviti s ceny. Snížiti, zvýšiti ceny. Prodávati pod cenou. Cena zboží klesá, stoupá. Obilí stouplo, kleslo, spadlo v ceně. Zboží tratí, ztratilo na ceně. Přen. Hájiti něco i za cenu popularity, lépe: třebas to stálo popularitu. Provésti něco i za cenu života, lépe: i kdyby to stálo život. Kde není řeč o kupní ceně, je za rčení za každou cenu správněji stůj co stůj, buď jak buď a za rčení za žádnou cenu správněji za nic na světě, nikterak, pod žádnou podmínkou. Umínil jsem si zachovati za každou cenu klid. Šlej. Boj je nutno dobojovati za každou cenu. Dyk. Dámy by za žádnou cenu nebyly česky promluvily. Ner. Koketování toho druhu netrpím za žádnou cenu. Kun. D vnitřní hodnota, význam, důležitost věci. Barvotisky pochybné ceny. Jir. Přišla v očích vlastních o všechnu cenu a důležitost, o všechen význam. Svět. V tomto majestátním klidu vidím vysokou morální cenu anglického románu. V. Mrš. Život nemá pro mne nijaké ceny. Čech. D odměna (získaná v soutěži a p.). Komise přiřkla první cenu za plán městské radnice. Staš. Báseň cenou poctěná. Čestná cena. Ucházeti se o cenu. Vypsati cenu na (za) nejlepší knihu pro mládež. Obyvatelstvo briganty nezradí, i kdyby byla sebe větší cena na hlavy jejich vypsána. Mach.