• cestovati ned. konati cesty n. cestu, býti na cestách. Mnoho cestoval, mnoho viděl a dovedl vypravovati. Mach. Ve dvou cestuje se lépe. Čech. Ó, radostné cestování, jaké mají velcí páni! Čel. Cestování je nejlepší prostředek proti všem útrapám ducha i srdce. J. Nosek. Přen. Pohár cestuje pilně kolem tabule. Mach. Pochybný majetek cestuje z ruky do ruky mění často svého majitele, držitele. Svob. Cestující společnost divadelní kočovná. D (s něčím, v něčem) býti obchodním cestujícím. Hirš si vedl po obchodnicku: dnes cestoval s neštěstím. Staš. Pan Jidášek cestuje ve všem: dnes v leštidle, zítra v galanterním, za týden ve šmolce. Herrm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 184 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 184