• charakter, řidč. karakter, -u m. souhrn znaků tvořících osobitost, povaha. Nejkrásnější vlastnost mužného charakteru je smysl pro čest a sebevědomí. Předp. min. nár. obr. Nedůvěra je stinnou stránkou našeho národního charakteru. Hol. Nezměnil [Měchura] podstatně původní ráz svého hudebního karakteru. Šmil. Vulg. obličej, tvář. Cikáro nestrká [pepík] do úst, ale do „fisiognomie“, a slibuje-li někomu facku, říká „já tě praštím přes karakter“. Herrm. D pevná, poctivá a vyhráněná povaha. Charakterů společnost k udržení svému nejvíce potřebuje. Herb. Já nejsem žádný větroplach, dnes tak, zítra onak, já jsem karakter! Kosm. Kdyby byl býval tulákem karakterem, tulákem od kosti, byl by se Hupka zachoval podle doktorova podezření. Čap. Ch. D titul a úřední hodnost, stav, zaměstnání. Propůjčiti charakter vyšší hodnostní třídy. Co si tedy p. otec pomyslí, když nedáš jeho panu synovi patřičného karakteru? Kosm. Malá cedulka se jménem i charakterem ukázala mu dvéře, do kterých vstoupil. Svob. D divadelní role, osoba. Každý začátečník ochotník s velikou zálibou si nalepuje co nejvíc vousů, ať se to k jeho „karakteru“ hodí nebo nehodí. Herrm. J. J. Kolár bude čísti v „Americkém klubu dam“ o ženských charakterech Shakespearových. Světozor. D typ. Vzpomínáme z velkých jeho [Mařákových] cyklů 13 kartonů „Lesních karakterů“. Vol. sm. Typ. charakter písma souhrn písmen a značek n. samotná značka; ráz písma. Cyril ustanovil k vyznačení polohlásek dva zvláštní charaktery. Čel. D Hosp. charakter půdy povaha, ráz. Stav. charakter stavby souhrn jistých znaků podle dojmu, jímž na člověka působí. D zaklínací znamení. Mimo to nutno, aby měl [zaklínač] u sebe „charakter“, jisté to znamení, jež musí psáno býti „na panenským perkamentě s netopejrovou krví“. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 467 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 467