• chloroform, -u m. chem. sloučenina uhlíku, vodíku a chloru v jistém poměru, užívaná v lékařství k narkose.