• chovati ned. (co) obsahovati něco, býti schránkou něčemu. To byla Hlaváčkova pokladnice, chovající kromě zlata a stříbra také břitvy, nůžky a nožejky. Jir. Co zde ta krabice v sobě chová, stačí na dlouho. Svět. D míti něco někde uloženo. V hradě tom chovali [Chodové] také prapor svůj. Jir. Zamířil k truhle, v které Jeníček své choval hračky. Vrch. Chová novou veselohru v jednom aktu v rukopise. Ner. Vavákův plán lipanské bitvy chová se snad podnes v plzeňském archivu. Jir. D u sebe držeti, míti v sobě, u sebe, tajiti, skrývati koho n. co. Nemohu nepřítele svého krále pod střechou svojí chovat. Zey. Pod srdcem chovala jsem plod. Zey. Panímáma zvykla všecko hoře chovat v sobě. Já to všecko pořád v hlavě chovám. Rais. Mě miluje jen, mě jen v srdci chová! Svob. Mnoho zajisté chováš v paměti své. Zey. Císař vás jistě chová v dobré paměti. Vrch. Prozradil tajemství, jež až posud chovala u sebe jako v bavlnce. Šmil. I já chovám stejné s vámi přesvědčení. Šmil. Já k vám chovám velikou důvěru. Pfleg. Chovám obavy a podezření. Vrch. Nenadáli se, co hrůzy lesík ten chová. Jir. Choval velikou úctu k Dobrovskému. Jir. Lid v úctě chová zákon. Dyk. Dobře víš, že lásku žádnou k tobě nechovám. Zey. Proti obviněnému nechová žádné nepřátelství. K. Čap. Nechová zášť k Padolské faře. Jir. Pán úmysl jiný chová. Erb. Tajně chovala přání, aby si vzal za ženu její Márinku. R. Svob. Choval už dávno vroucí žádosť, aby ji viděl dobře zaopatřenu. Šmil. D násilím držeti, vězniti. Vodník dole chová duše utopených pod poklopenými hrnéčky. Erb. Buchovec tobě vinu dává, žes unesl dceru jeho a že ji na své tvrzi chováš. Jir. Byli přesvědčeni, že císař Josef neumřel, nýbrž že ho chovají tajně v Josefovské pevnosti. Jir. Kněz Martin byl na radnici po delší dobu ve vazbě chován. Goll. D míti, držeti na klíně, v náručí. Na klíně malou dcerku chová. Mach. Ráda sedla [babička]‚ když chovala malou Adlinku, ke klavíru. Něm. [Panna k ženichovi:] Tobě máť mne nechovala, babička mne nehoupala. Hol. Ještě se nejraději chovala [holčička]. Ta jí [matka dceři] přece pomůže chovat a děti hlídat. Jir. Co už nečekali, to přijde — chovat zase bude je těhotná. Baar. D (koho, co) opatrovati, ošetřovati někoho, něco, pečovati o někoho, o něco. Chovali ji, jediné své dítě, jako oko v hlavě. Zey. Jako zlato jsem tě choval, dcero moje. Šolc. Chovali ji [dcerku] jako míšenské jablíčko. Šmil. Chovala ho [neduživého muže]‚ jak říkáme, jako v plenkách. Svět. Život vás neotesal, manžel vás choval jako v bavlnce. Sez. Chová to co drahou masť. Čel. Obrázek aneb knížku dotýkanou choval každý co relikvii. Něm. „Chovala studenty,“ jak sama říkávala měla na bytě a na stravě. Herrm. D pěstovati (dobytek a p.). Vzdělával pole a choval dobytek. Prav. Nájemce chová značnější počet krav. Jir. Chováš drůbež. D chovati se počínati si, vésti si. Ať se mi slušně chováte. Něm. Bezúhonné chování. Choval se nestranně při hádkách. Šmil. Ve všem se choval právě po křesťansku. Prav. Neumí se k lidem chovat. Schulz. D Zř. držeti se, skrývati se. Nemůžete-li pochopiti duch nové doby, aspoň se chovejte stranou! Hol. V skalním úkrytu se choval netopýr. Heyd. Trávu přepozorně tam rozhrnul, kde něco bílého se chová, co blíž se vine: jest to ručka liliová. Krás. D (s čím, kým) pracně něco, někoho chovati. Kdo pak se s tou drůbeží má chovat?
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1276 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1276