• chudý adj. (komp. chudší) nemajetný, chudobný, nemající žádného jmění (op. bohatý, majetný). Rozdejte všechno, co máte! Buďte chudí a svatí. K. Čap. Chudí lidé vaří z vody. Pořek. Chudý jako kostelní myš úplně, naprosto. Do chudé kasy 20 zlatých pokuty zaplatil do pokladny pro chudé. Herb. Lidi, kteří žijí na chudý účet, musí umět pěkně mluvit, aby dojímali z milodarů. Lang. Zpodst. chudý, -ého m. Zůstávat tam budeš podle splavu, kde chalupa je pro obecní chudé. Slád. Nezapomenuto v testamentu ani na chudé. Třeb. Lidé ho [ředitele zastavárny] jmenují „otcem chudých“. Ner. Otec chudých městský okrskový referent o chudinských věcech. Mají ňákýho tuze šikovnýho doktora chudejch. Čap. Ch. Baba v lese „ovoce chudých“ sbírající houby. Svět. D málo něčeho mající, obsahující, nevydatný (op. bohatý, hojný). Co do rozmanitosti a bohatství plodův z říše rostlinné jsou Čechy nejchudší zemí evropskou. Ner. Slovenská hudba není tak chudá, jak se často říká. Smet. Naše literatura jest velmi chudá. Havl. Garderoba hronovského divadla byla z počátku tuze chudá. Jir. Přece zdá se nám látka děje trochu chuda na rozměr knihy. Vrch. Boky tohoto ouvalu byly chudou travou porostlé. Jir. Blahoslavení chudí duchem. Bibl. Léta 1431 svoláno bylo několikero sněmův, o kterýchž jen velmi chudé zprávy zachovaly se. Pal. Pekelský mlynář rád by dal polovinu jí [své vody] některému „klapálku“ při chudé, nejisté vodě. Jir. Tech. chudý plyn málo výhřevný, obsahující méně než 50 % hořlavých plynů. Chudá ruda obsahující poměrně málo kovu. Hosp. chudá půda hubená. D hubený (op. tučný). Zahradník s bezbarvým vousem kolem chudého obličeje. Čech. Byla [nemocná] pořáde chudší a chudší v těle. Wojk. Mysl. chudá zvěř hubená. D chatrný, nedokonalý. Za ty sny a žhoucí vzněty děkovat má chudý rým? Vrch. Stillfried pořád o tom [mluvil], jak je náš jazyk chudý. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 897 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 897