• chvíle, -e f. (gen. pl. chvil) kratší nebo delší úsek časový. Každá chvíle byla drahá. Baar. V malé chvíli byl hřbitov bez lidí zakrátko. Přijdu za chvíli brzy, zanedlouho. Chvíli to bude trvat nebude to okamžitě, hned. Prohlížel si dobrou chvíli všecky tři bálečníky hezky dlouho. Šmil. Tou chvílí se Bettina svlékala. Jir. Podivil se své přítomnosti doma v tuto chvíli, kdy jindy ještě dlíval v polích. Herb. Zemřel rád by věru této chvíle nyní. Mach. Večerní chvíle. [Rád bych] noční chvíle krad’ se v dívčí komnaty. Čech. Mluvil jsem, co mi chvíle na jazyk přinesla ten okamžik napudlo. Tyl. Z potřeby chvíle vznikly brožurky „Pro strach židovský“ a „Kalendářík lidstva“ dané doby, časové. Arne N. Jandák bylo nejpopulárnější jméno té chvíle té doby, přítomnosti. Olb. V mé dětství kane zlatá dětská chvíle dětské období, čas. Čech. Každou chvíli, co chvíli, chvíli co chvíli ustavičně, znovu a znovu, brzo, ihned. Strážník co chvíli se zastavuje šel prostředkem ulice. Merh. Damoklův meč chvíli co chvíli hrozil spadnouti. Naše d. Přes tu chvíli velmi často. Kráčel jsem, co noha nohu mine, ohlížeje se přes tu chvíli. Just. V lese se přes tu chvíli některý strom rozmrazen zaklepal. Rais. Chvílemi občas, v krátkých časových úsecích po sobě. Lid. tu chvíli ihned. Musím tu chvíli pryč, sice mne chytí. Něm. Od chvíle ihned. Georges mi musí od chvíle z domu. Jeř. Pro ukrácení chvíle vzal špalík a vyřezal z něho pannu. Erb. Trochu se otočit v kuchyni, trochu šít, trochu plést, háčkovat, vyšívat — co to je všecko? To jen tak, aby jí ušla chvíle. Šim. Měl dosti prázdné chvíle, aby se mohl oddávati zamilovaným studiím. Pfleg. Dlouhá chvíle nuda; míti dlouhou chvíli nuditi se. Ukracovali sobě dlouhou chvíli rozličným čtveráctvím. J. z Hv. Ubohé děvče, bude ti dlouhá chvíle budeš se nudit. Štěp. Lid. dobrá chvíle dobrá nálada. Píseň, již v dobré jsa chvíli zpívával. Rais. [Úryvky z díla] které nám v dobrých chvílích svých na piano zahrál. Šmil. Na učitele J., chorého na duchu, přicházela časem jasná chvíle nabýval jasného rozumu. Tyl. Slabá chvíle okamžik slabosti. Když vás někdy obejde slabá chvíle, tu si šlápnete poněkud na rozum. Pfleg. Těžká (zlá a p.) chvíle bolestná hodina, těžká hodinka, porod. Až se přiblíží tvá těžká chvíle, dopravíme tě do porodnice. Baar. [Babička] ženám v zlé chvíli pomáhá. Krás. Cítím, že přicházejí moje chvíle porod. Když blázni mají „svou chvíli“ jsou děsnou karikaturou lidské bytosti záchvat nemoci. Kronb. Sloužil mu do poslední jeho chvíle až do smrti. Jir. Jednou i vám přijdou poslední chvíle. Rais. Umučená chvíle! zvolání vyjadřující bolest, úzkost a p. D příležitost, vhodná doba, vhodný okamžik. Nezapomenula při nejbližší chvíli napadnouti znovu faráře příležitosti. Baar. Čekal na dobrou chvíli, aby se sprostil protivníka přítele svého. Klác. Ještě nepřišla jeho chvíle ještě se nemohl uplatniti. Teď je chvíle [k úmluvě s pašery]. Havl. D míti po chvíli míti kdy, jest (bude) po chvíli jest (bude) čas v. pochvíli; dial. po chvíli asi, podle všeho, patrně v. pochvíli.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 924 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 924