• chyběti ned. (3. pl. -ějí) scházeti, býti nepřítomen, nebýti, nedostávati se. Obraz mistra Jana neměl by v žádném obydlí pravého Čecha chyběti. Havl. Chodil po mlejnici, přehlížeje, kde by co chybělo. Něm. Lhář chce ovšem nahradit sprostými nadávkami, co mu chybí na síle důkazů. K. Čap. Mladší Sofě do šedesáti mnoho nechybělo. Rais. Nejsou ještě celé dvě. Chybí ještě patnáct minut. Vrch. To nám ještě chybělo — vlastenecká deklamace. Čech. Myslel si, což, kdyby Bětuška chtěla domů. To by tak ještě chybělo. Šmil. Co pak chybělo, a smrt byste z toho byl měl! málem. Rais. Málo chybělo, že Radovid jako šiška dolů neslítl. Něm. Nechybělo mnoho, aby Nár. Listy byly vypověděly víru rukopisům. Herb. Co pak vám chybí? ptal se [nemocné] stařenky vás trápí, bolí. V. Mrš. Zpozorovala že se babičce jaksi stýská, a uhodla též, co babičce chybí. Něm. Zase měli jsme na mlatě Pacačku, Bartoníčkovou, Můrku, jenom Špáta chyběl. Rais. Než rok se obrátil, dvě nám chybí v řadě! dvě zemřely. Erb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 332 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 332