• citlivý adj. schopný tělových pocitů, reagující na tyto pocity, schopný smyslových počitků, obyč. ve značné míře (choulostivý, bystře postřehující, vnímavý a p.). Klisna tvrdou čelistí udeřila hřebečka do citlivého krku. Baar. Dlouho potom, léta, zůstaly zeslabené oči nad míru citlivy. Jir. Konečky prstů babiččiných byly citlivé a v převracení listů zběhlé. Hol. Můj sluch stane se citlivější a vnímavější pro dobrotu a moudrost tvých slov. R. Svob. Slavíček jest bez odporu nejcitlivějším malířem skutečných, nevybásněných nálad. Vol. sm. Fys. citlivé váhy (jemně) reagující na přívažek. Chem. citlivé fotografické desky (jemně) reagující na světlo. Obch. citlivá cena podléhající hospodářským změnám. Citlivá bursa. D schopný duševních stavů, obyč. značnou měrou (podléhající dojmům, soucitný, vlídný a j.). Tak dobré citlivé srdce a jemnou mysl neměl nikdo. Jir. Jeho duše příliš měkká, příliš citlivá, příliš dojmům podléhající, svírala se křečovitým bolem. Zey. D silně pociťovaný, citelný, bolestný; značný a p. Nikdy v nejsmělejších svých snech o podařené odplatě nepřipadla na citlivější pro zemanku pokutu. Svět. To je jeden z nejcitlivějších trestů za leckterá provinění. Ner. Byl dosti citlivý mrazík. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 493 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 493