• dávati ned. opět. k dáti. D Ustál. sp. dávati divadelní hru, operu, koncert, ples a p. pořádati. Dávám kusy českých autorů tak často, jak mohu. Krás. Komedianti budou dávati komedii. Prav. D Arch. hráti (na divadle), představovati. Lafontaine dával ve svém kuse Dalila souchotináře realisticky. Naše d. D Arch. pořádati. K oslavě narozenin ředitelky dáván v ústavu věneček. Krás. Dávají se velké hody, při kterých je mnoho hostů. Něm. Dávati oběd. Dávati společnost pěstovati společenské styky pořádáním domácích zábav. Vodili dceru na plesy, dávali společnosti. Podl. D dávati hodiny soukromě vyučovati. Student chodil po obědech, dával hodiny, i hlad jistě trpěl. Baar. Arch. vyučovati vůbec. Dvě vyučovací hodiny denně dával v našem ústavě. Krás. D dávati přednášky přednášeti (na vysoké škole). M. Martin dával své theologické přednášky na faře svatoštěpánské. Pal. D dávati vinu někomu, něčemu svalovati vinu na někoho, něco, obviňovati. Dával vinu jen své ženě, že ho na tahle místa přivedla. Rais. Těšil ji, aby si žádné viny nedávala. Jir. D dávati dobrý n. zlý příklad, pohoršení; dávati někomu někoho n. něco za příklad. Hud. dávati takt; přen. poroučeti, ovládati. Dokud byl Josef malým studentem, dávala matka jemu takt; avšak sotva na něj začala působit Praha, musila panímáma začasté své žezlo skloniti. Kun. D dávati k lepšímu lépe: vypravovati něco na pobavení společnosti. D dávati na stůl prostříti, prostírati. D Arch. dávati přisvědčovati, dávati za pravdu, připouštěti. Při počátku řeči horlivě jste tomu dával, že sloh novinářský… Kos. D Arch. dávati si říkati si. Podávají si ruce, dávají si „servus“! Ner. D dávati pozdravovati, se poroučeti vzkazovati po někom pozdrav, poručení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2903 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2903